<div align="center"> <h1>ZS Krówniki</h1> <h3>Strona Zespołu Szkół w krównikach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://profil.yassato.com" rel="nofollow">http://profil.yassato.com</a></p> </div>